Thứ bảy, 16/10/2021

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 04/2021

Thứ ba, 04/05/2021 | 15:12 GMT+7

DALN

TT

Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 04/2021

Số liệu 31/03/2021

Số liệu 30/04/2021

Lượng truy cập trong kỳ

% (so với cùng kỳ
tháng 03/2021)

1

Lượt truy cập

3,952,024

3,968,217

16,165

99.72%

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm