Thứ sáu, 01/03/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 05/2021

Thứ ba, 01/06/2021 | 09:08 GMT+7

DALN


TT

Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 05/2021

Số liệu 30/04/2021

Số liệu 31/05/2021

Lượng truy cập
trong kỳ

%
(so với cùng kỳ 04/2021)

1

Lượt truy cập

3,968,217

3,985,077

16,860

104.30%

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn