Thứ ba, 28/09/2021

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 05/2021

Thứ ba, 01/06/2021 | 09:08 GMT+7

DALN


TT

Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 05/2021

Số liệu 30/04/2021

Số liệu 31/05/2021

Lượng truy cập
trong kỳ

%
(so với cùng kỳ 04/2021)

1

Lượt truy cập

3,968,217

3,985,077

16,860

104.30%

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm