Thứ bảy, 16/10/2021

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 06/2021

Thứ năm, 01/07/2021 | 09:03 GMT+7

DALN


TT

Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 06/2021

Số liệu 31/05/2021

Số liệu 30/06/2021

Lượng truy cập trong kỳ

% (so với cùng kỳ tháng 05/2021)

1

Lượt truy cập

3,985,077

4,011,257

16,123

95.31%

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm