Thứ hai, 04/07/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ các dự án KfW7,JICA2, FPP & ICMP/CCCEP nhiệm kỳ 2015 – 2017

Thứ ba, 31/03/2015 | 00:00 GMT+7

DALN Được sự đồng ý của Đảng ủy Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, ngày 27/3/2015 Ban chấp hành Chi bộ các dự án KfW7, JICA2, FPP, ICMP/CCCEP khoá II đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2017.   

 

Thực hiện Chỉ thị số 36–CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 252–KH/ĐU ngày 13/11/2014 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Nông nghiệp & PTNT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch tại công văn số 11 DALN–ĐU ngày 27/2/2015 của Đảng ủy Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Được sự đồng ý của Đảng ủy Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp tại văn bản số 19/DALN–ĐU ngày 25/3/2015, ngày 27/3, Ban Chấp hành Chi bộ các dự án KfW7, JICA2, FPP, ICMP/CCCEP khoá II đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2017.

 

Đại hội Chi bộ các dự án KfW7, JICA2, FPP, ICMP/CCCEP nhiệm kỳ 2015 – 2017 được tổ chức trong không khí toàn quốc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015), 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015), 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

 

Đồng chí Nguyễn Danh Đàn – Phó Bí thư Chi bộ đọc báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Danh Đàn báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015 và đồng chí Phạm Hồng Vích – Phó Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bí thư Chi bộ báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chi ủy. Với tinh thần đoàn kết nhất trí, Đại hội đã đánh giá đúng mức những thành tựu, ưu điểm, thẳng thắn xác định những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Đồng chí Phạm Hồng Vích – Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2013 – 2015

 

Chi bộ các dự án KfW7, JICA2, FPP, ICMP/CCCEP có 12 Đảng viên, phần lớn đều giữ các vị trí chủ chốt, quan trọng của Ban, của các dự án. Trong nhiệm kỳ 2013 – 2015, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Chi bộ đã có nhiều hoạt động phối hợp cùng Lãnh đạo, các Ban quản lý dự án Trung ương điều hành các dự án hoàn thành mục tiêu kế hoạch hàng năm đặt ra. Cán bộ, Đảng viên thuộc Chi bộ luôn đoàn kết có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tính chủ động sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong Chi bộ không có các biểu hiện tiêu cực, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, tạo niềm tin và là động lực cho các quần chúng phấn đấu theo sự nghiệp của Đảng.

 

Cũng trong nhiệm kỳ 2013 – 2015, Chi bộ đã triển khai nghiêm túc công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng được thực hiện đúng quy định góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ… Các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước được phổ biến sâu rộng và được cán bộ, Đảng viên thuộc Chi bộ triển khai tích cực. Cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với các Chi bộ khác trong Ban thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn của các dự án về khối lượng và chất lượng, giúp các dự án KfW7, JICA2, FPP, ICMP/CCCEP hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra hàng năm. Kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên hàng năm: 100% Đảng viên xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ liên tục đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

 

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ các dự án KfW7, JICA2, FPP, ICMP/CCCEP nhiệm kỳ 2015 – 2017, các Đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận đi đến thống nhất ra Nghị quyết về một số chỉ tiêu chủ yếu đó là: Phấn đấu 100% cán bộ, Đảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị theo yêu cầu và quy định của Đảng ủy cấp trên; 100% Đảng viên được xếp loại là đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và luôn có Đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; phấn đấu kết nạp 03 Đảng viên mới trong nhiệm kỳ, cử ít nhất 02 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng; 100% cán bộ, Đảng viên của các dự án đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Ngoài ra trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt.

 

Đồng chí Trần Văn Luật – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Luật – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ các dự án KfW7, JICA2, FPP, ICMP/CCCEP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để những thành quả ấy tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Ban đề nghị Chi bộ cùng Ban Chi ủy trong nhiệm kỳ tới cần chú trọng hơn nữa công tác phát triển Đảng viên, bồi dưỡng Đảng viên, nâng cao chất lượng chuyên môn đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao phó. Bên cạnh đó, cần duy trì sinh hoạt Đảng theo quy định, tổ chức hợp lý các buổi sinh hoạt đảm bảo định kỳ sinh hoạt toàn Chi bộ Đảng. Đổi mới, tạo sự phong phú về nội dung sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ.

 

Các Đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2015 – 2017

 

Phát huy tinh thần tập trung dân chủ, thực hiện đúng các quy định về bầu cử của Đảng, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ các dự án KfW7, JICA2, FPP, ICMP/CCCEP nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm 03 đồng chí có đủ phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị: đ/c Nguyễn Danh Đàn, đ/c Phạm Thế Thắng, đ/c Nguyễn Lê Hùng. Trong đó, đ/c Nguyễn Danh Đàn được tín nhiệm 100% số phiếu bầu làm Bí thư chi bộ và đ/c Phạm Thế Thắng làm Phó Bí thư Chi bộ.

 

Thay mặt Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bí thư Trần Văn Luật đã tặng hoa và chúc mừng các đồng chí

vừa được bầu vào Ban chấp hành Chi bộ các dự án KfW7, JICA2, FPP, ICMP/CCCEP nhiệm kỳ 2015 – 2017

 

Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới tặng hoa cảm ơn sự đóng góp của đồng chí Phạm Hồng Vích – Bí thư Chi bộ

cùng toàn thể Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2013 – 2015.

 

Toàn thể cán bộ, Đảng viên Chi bộ các dự án KfW7, JICA2, FPP, ICMP/CCCEP

quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Phạm Thế Thắng – CTV

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn