Chủ Nhật, 21/07/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021

Thứ ba, 25/01/2022 | 10:21 GMT+7

DALN Ngày 24/1/2022, tại trụ sở cơ quan Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Đảng ủy Ban đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Đồng chí Đỗ Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy, Q.Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chủ trì hội nghị.

Hội nghị có tham gia của đồng chí Nguyễn Đức Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên đảng bộ Ban tham dự thông qua các đầu cầu trực tuyến.Đồng chí Đỗ Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy, Q.Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu khai mạc hội nghị


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021

Trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban cho biết, năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án Lâm nghiệp trên phạm vi cả nước gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự nỗ lực phấn đấu của các Chi bộ trong toàn Đảng bộ, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được Bộ giao, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận và có nhiều triển vọng mới, đặc biệt là công tác kêu gọi thu hút, vận động nguồn hỗ trợ ODA và xây dựng dự án mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Đảng ủy Ban đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên tích cực khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, Đảng ủy Ban đã tập trung chỉ đạo để các dự án toàn Ban hoàn thành khối lượng trồng gần 1.600 ha rừng; trồng rừng dưới tán được 151 ha; chăm sóc 331 ha rừng đã trồng các năm trước; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh không trồng bổ sung hơn 5.400 ha rừng; tuần tra, bảo vệ rừng tại 151 thôn, bản với diện tích 74 nghìn ha đều đạt 100% kế hoạch, nhiều hoạt động khác như: Tỉa thưa rừng Thông và Keo, khai hoang ruộng bậc thang cũng đạt 100% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban chỉ đạo đẩy nhanh công tác xây dựng 12 dự án mới, tổng mức vốn dự kiến khoảng 430 triệu USD với tiến độ khác nhau.

Cũng trong năm 2021, Đảng ủy Ban đã chỉ đạo và phối hợp tốt với tập thể Lãnh đạo Ban trong việc tổ chức chỉ đạo các Chi ủy, các phòng chuyên môn, Công đoàn Ban, Chi đoàn Thanh niên và các Dự án trong việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, góp phần quan trọng và sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành Lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Công văn số 252-CV/ĐU ngày 25/6/2021 của Đảng uỷ Bộ về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy Ban quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2021, đã tiến hành cử 4 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên; kết nạp mới 04 đồng chí, chuyển chính thức cho 01 đảng viên dự bị. 100% đảng viên được quản lý giáo dục, giám sát đảng viên và thực hiện quy định đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú (thực hiện Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị). Đảng ủy Ban đã cử 02 đồng chí học và thi nâng ngạch chuyên viên cao cao cấp; 03 đồng chí cán bộ Đảng viên học và thi nâng ngạch chuyên viên chính; 15 đồng chí Đảng viên nằm trong cấp ủy, đảng ủy viên tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã trình bày phương hướng, nhiệm vụ Đảng ủy Ban năm 2022. Theo đó, Đảng ủy Ban tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình dự án theo kế hoạch năm 2022 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khởi động và đi vào triển khai thêm 3 dự án mới. Tạo điều kiện cho 100% cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên, qua đó tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Ban. Phấn đấu 100% đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký cá nhân về việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và kỷ luật đảng nhằm sớm phát hiện và kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Đồng chí Nguyễn Đức Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí mong muốn năm 2022, Đảng ủy Ban tiếp tục quan tâm rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản Đảng ủy Ban đã ban hành cho phù hợp với tình hình mới; tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, cổ vũ động viên các đảng viên trong Ban nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; quan tâm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bộ; đồng thời nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ, đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát không để xảy ra những vi phạm nhằm xây dựng tập thể Đảng ủy Ban ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bí thư Đảng ủy Ban Đỗ Quang Tùng đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hưng, đồng thời đồng chí Bí thư đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Ban tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; Đảng ủy Ban làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; tiếp tục đổi mới căn bản lề lối làm việc và cách thức hoạt động nhằm thích ứng hiệu quả với tình hình COVID-19; các Chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới, chú ý tới kiện toàn, sắp xếp lại đảng viên các Chi bộ phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Sơn Lâm

 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn