Thứ ba, 21/05/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Hội thảo tham vấn quốc gia “Về các rủi ro môi trường và xã hội liên quan đến việc thực hiện chương trình thí điểm chi trả REDD+ dựa vào kết quả do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ”

Thứ năm, 16/06/2022 | 09:08 GMT+7

DALN Được sự đồng ý của Bộ NN&PTNT, ngày 14 tháng 6 năm 2022, Dự án SNRM2 đã phối hợp với Tổng cục lâm nghiệp tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia về thí điểm chi trả REDD+ do Quỹ khí hậu xanh tài trợ, tại khách sạn La Thành, Hà Nội.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về lĩnh vực lâm nghiệp, Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững - SNRM2” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại đã được phê duyệt và triển khai từ tháng 5 năm 2021. Một trong các mục tiêu của việc triển khai dự án là hỗ trợ thúc đẩy Chương trình hành động quốc gia về REDD+, bao gồm hỗ trợ tiếp cận nguồn chi trả dựa vào kết quả thực hiện REDD+ của Quỹ khí hậu xanh (GCF) và các nguồn tài chính khác. Được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 14 tháng 6 năm 2022 Dự án SNRM2 đã phối hợp với Tổng cục lâm nghiệp tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia về thí điểm chi trả REDD+ do Quỹ khí hậu xanh tài trợ, tại khách sạn La Thành, Hà Nội. Tham dự Hội nghị gồm có: ông Phạm Văn Điển - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, chủ trì hội nghị, ông Hiroki Miyazono - Cố vấn cấp cao Văn phòng JICA Tokyo Nhật Bản, đồng chủ trì hội nghị; Ông Phạm Vũ Thắng, Phó giám đốc Dự án SNRM2 Trung ương; đại diện chuyên gia của JICA Tokyo Nhật Bản, đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, các cán bộ, chuyên gia, tư vấn của Dự án SNRM2; các cục, vụ trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, Hội chủ rừng Việt Nam, các nhà khoa học và đại diện các tổ chức quốc tế UNDP, IFAD, CIFOR-ICRAFT, UN-habitat, UNEP,CERDA, GIZ, SRD…, các chuyên gia đến từ trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.


Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó phòng quản lý Chương trình mục tiêu phát triển
Lâm nghiệp bền vững và REDD+, Tổng cục Lâm nghiệp
giới thiệu đại biểu và tuyên bố lý do tổ chức Hội thảo


Ông Phạm Văn Điển - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu khai mạc Hội thảo


Ông Baku Takahashi - Cố vấn trưởng Dự án SNRM2 trình bày trước Hội thảo
về Lộ trình quốc gia về xây dựng đề xuất chi trả dựa vào kết quả của Quỹ Khí hậu xanh (GCF).


Ông Ngô Huy Toàn - Chuyên gia tư vấn Dự án SNRM2 trình bày trước
Hội thảo về Chương trình và hoạt động dự kiến sẽ được GCF tài trợ thông qua
Chương trình thí điểm REDD+ dựa vào kết quả, hợp phần và hoạt động.

Sau khi nghe các báo cáo của cán bộ chuyên gia và cán bộ tư vấn Dự án SNRM2, ông Phạm Văn Điển - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT và Ông Hiroki Miyazono - Cố vấn cấp cao Văn phòng JICA Tokyo Nhật Bản đã đồng chủ trì phần Tham luận của Hội thảo, mời các đại biểu tham dự trực tiếp phát biểu ý kiến trước Hội thảo.


Hội thảo bước sang phần thảo luận chung,
do ông Phạm Văn Điển và ông Hiroki Miyazono điều hành.


Bà Vũ Thị Thúy Hạnh - Phó trưởng Ban, Ban tuyên ngôn,
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu ý kiếm tham luận trước Hội thảo


Ông Nguyễn Hữu Dung - Chuyên gia của tổ chức UNDP
phát biểu ý kiến tham luận trước Hội thảo


Ông Nguyễn Văn Hoàng - Trung tâm con người và thiên nhiên
phát biểu ý kiến tham luận tại Hội thảo


Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó phòng Quản lý tư vấn và xây dựng dự án,
Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu ý kiến tham luận tại Hội thảo


Ông Phạm Vũ Thắng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án SNRM2 Trung ương,
Ban quản lý các dự án lâm nghiệp phát biểu ý kiến tham luận tại Hội thảo.


Ông Nguyễn Công Thảo - Cán bộ tư vấn Dự án SNRM2
phát biểu ý kiến tham luận tại Hội thảo


Bà Phan Thanh Hằng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế thanh tra,
Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu ý kiến tham luận tại Hội thảo


Ông Phạm Xuân Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính,
Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu ý kiến tham luận tại Hội thảo


Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Đại diện Cục kiểm lâm phát biểu ý kiến tham luận tại Hội thảo


Ông Lê Minh Thủy - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm, Phó Giám đốc
Ban quản lý dự án SNRM2 tỉnh Hòa Bình phát biểu ý kiến tham luận tại Hội thảo


Ông Hiroki Miyazono - Cố vấn cấp cao của JICA Tokyo Nhật Bản
phát biểu ý kiến kết thúc phần tham luận tại Hội thảo.


Ông Phạm Văn Điển - Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu
tổng kết các ý kiến và tuyên bố kết thúc phần tham luận của Hội thảo

Kết luận phần tham luận tại hội thảo, ông Phạm Văn Điển, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT thay mặt cho Ban tổ chức Hội thảo, cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia và công bố Hội thảo đã diễn ra theo đúng nội dung dự kiến, thành công của Hội thảo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bước xây dựng tiếp theo của dự án. Dựa vào kết đã thu được năm 2014, dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động REDD+ trong tương lai, xây dựng quy trình thực hiện như các dự án ODA, sử dụng tốt nguồn hỗ trợ quốc tế có điều kiện. Ông Phạm Văn Điển cũng yêu cầu các cán bộ, chuyên gia xây dựng dự án, thiết kế các hợp phần và các hoạt động của dự án phải đúng theo yêu cầu của địa phương, các vấn đề lâm nghiệp phát sinh cần phải được xác định chính xác, rà soát lại, điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của các đại biểu trong buổi Hội thảo hôm nay, lưu ý đến các rủi ro xã hội và lợi ích của đối tượng hưởng lợi trực tiếp. Với sự hỗ trợ của cơ quan Hợp tác quốc tế JICA, hồ sơ trình quỹ GCF sẽ được thực hiện theo đúng lộ trình và yêu cầu,
Vũ Thị Huyền Trang - CTV

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn