Chủ Nhật, 21/07/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Thông báo hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch năm 2012 (nghỉ Tết nguyên đán năm Nhâm Thìn)

Thứ hai, 23/12/2013 | 00:00 GMT+7

DALN    

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
BAN  QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP
 Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012
Số:     19        /DALN-TCHC
V/v hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch năm 2012 (nghỉ Tết nguyên đán năm Nhâm Thìn) đối với cán bộ viên chức
 
                     Kính gửi:
 
- Giám đốc các dự án/Trưởng các phòng nghiệp vụ
 
- Toàn thể cán bộ viên chức công tác tại Ban
 
                Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9197/VPCP-KGVX ngày 27/12/2011, Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức...
 
                Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp thông báo thực hiện nghỉ Tết nguyên đán năm Nhâm Thìn như sau:
 
               - Nghỉ tết âm lịch âm lịch 2012: Bắt đầu từ ngày 21/ 01/2012 (Thứ bảy, tức ngày 28 âm lịch) đến hết ngày 29/01/2012 (chủ nhật, tức mồng 7 tháng giêng năm Nhâm Thìn)
 
               Ngày 30 tháng 02 năm 2012 (tức mồng 8 tháng giêng năm Nhâm Thìn), bắt đầu đi làm bình thường và làm bù vào ngày 04 tháng 02 năm 2012 (thứ bảy)
 
                - Phòng Tổ chức, Hành chính đề xuất cử cán bộ viên chức phối hợp với Văn phòng cơ quan Bộ để trực cơ quan và chăm lo chuẩn bị chế độ cho CBVC trong thời gian trực tết
 
                Trân trọng thông báo để cán bộ viên chức công tác tại Ban biết, thực hiện. Nhân dịp đón năm mới Kính chúc quý vị cùng gia đình đón xuân vui, khỏe, gặp nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng./.
 
Nơi nhận:
 
- Như trên;
- Các văn phòng Tư vấn;
- Thông báo bảng tin;
- Website Ban;
- Lưu: VT, TCHC, (ntt 10 bản).
 
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
 
Đinh Đức Thuận

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn