Thứ hai, 30/01/2023

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Thông báo kết quả đánh giá gói thầu Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án KGCM (CPMU-KGCM-TV02)

Thứ hai, 22/02/2021 | 15:47 GMT+7

DALN Căn cứ Quyết định số 146/QD-DALN-KHKT ngày 19/02/2021 của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển và kết quả lựa chọn danh sách ngắn gói thầu Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án (Số hiệu gói thầu: CPMU-KGCM-TV02) thuộc dự án KGCM, ngày 22/02/2021 Ban quản lý dự án KGCM Trung ương ra Thông báo số 154/DALN-KGCM thông báo cụ thể như sau:

Danh sách nhà thầu mời nộp hồ sơ:

STT

Tên nhà thầu

Địa chỉ nhà thầu đứng đầu liên danh

1

Liên danh GITECIGIP - INROS LACKER

Carlswerkstrasse 13d, 51063

Cologne, Germany (Đức)

2

Liên danh GFA - Royal HaskonningDHV

EulenkrugstraBe 82, 222359

Hamburg, Germany (Đức)

3

Liên danh UNIQUE - AHT - CES

Schnewlinstrabe 10, 79098

Freiburg, Germany (Đức)

4

Liên danh GOPA mbH- GOPA Worldwide - NIRAS - DFS

Hinderburgring 18, 61348 Bad

Homburg, Germany (Đức)


Chi tiết Thông báo 154/DALN-KGCM xin xem ở đây.

Tệp đính kèm:

1. 2021.02.22 so 156 DALN_KGCM TB KQ danhgia ho so du so tuyen va danh sach ngan goi thau tuyen cho TVho tro ky thuat.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn