Thứ bảy, 27/11/2021

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 10/2021

Thứ hai, 01/11/2021 | 08:40 GMT+7

DALN


Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 10/2021

Số liệu 30/09/2021

Số liệu 31/10/2021

Lượng truy cập trong kỳ

% (so với cùng kỳ tháng 09/2021)

Lượt truy cập

4,050,855

4,067,522

16,667

101.73%

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm