Thứ sáu, 01/03/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Thư mời quan tâm "Dịch vụ Thẩm định giá tài sản"

Thứ tư, 08/09/2021 | 17:22 GMT+7

DALN

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN THƯ MỜI QUAN TÂM

             Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp kính mời các đơn vị tham dự cung cấp dịch vụ Thẩm định giá tài sản với nội dung chính như sau:

Mục đích: Cung cấp thông tin giá làm cơ sở xác định giá khởi điểm mỗi thiết bị tài sản thực tế còn lại để làm cơ sở thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

  1. Yêu cầu đối với đơn vị thực hiện:
  • Có chức năng thực hiện công tác thẩm định giá tài sản.
  • Có năng lực, nhân sự và kinh nghiệm thực hiện thẩm định giá tài sản (Có ít nhất 01 hợp đồng tương tự đã thực hiện).
  1. Yêu cầu sản phẩm đầu ra:
  • Cung cấp 03 bản chính Chứng thư thẩm định giá.
  • Thực hiện công tác thẩm định theo đúng trình tự qui định của pháp luật về thẩm định giá, bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực.
  1. Yêu cầu khác:
  • Thời gian thực hiện công việc: 07 ngày.

Thời gian nộp thư Quan tâm: Kể từ ngày thông báo đến 09h ngày 14/9/2021.


Quyết định số 963/QĐ-DALN-TCKT ngày 08/9/2021 về việc Phê duyệt dự toán, thư mời và kế hoạch thực hiện dịch vụ thẩm định giá tài sản thuộc dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3).

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn