Thứ bảy, 16/10/2021

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 09/2021

Thứ bảy, 02/10/2021 | 08:57 GMT+7

DALN


TT

Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 09/2021

Số liệu 31/08/2021

Số liệu 30/09/2021

Lượng truy cập trong kỳ

% (so với cùng kỳ tháng 08/2021)

1

Lượt truy cập

4,034,471

4,050,855

16,384

98.93%

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm