Thứ bảy, 08/05/2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn công tác quản lý tài chính 2016

Thứ năm, 01/09/2016 | 00:00 GMT+7

DALN Trong 3 ngày từ 18-20/8/2016, tại TP. Vũng Tàu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính năm 2016 cho các đối tượng là cán bộ chuyên trách thực hiện công tác tài chính, chủ tài khoản, kế toán trưởng và kế toán tổng hợp của các đơn vị thuộc các Ban quản lý dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của Bộ.   

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Hội nghị được tổ chức với mục đích nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ kế toán và tăng cường chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ nước ngoài, đồng thời giải đáp các vướng mắc, khắc phục những vấn đề khó khăn, tồn tại trong quá trình quản lý tài chính, tài sản, đấu thấu mua sắm tài sản của các đơn vị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã lắng nghe và trao đổi thảo luận với chuyên gia của Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN&PTNT; Vụ Ngân sách, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính các vấn đề về: Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công thuộc Bộ NN&PTNT; một số nội dung liên quan đến công tác kiểm toán tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp; quản lý tài chính các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài tại Bộ NN&PTNT.

 

Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia được các chuyên gia phổ biến những điểm mới về Luật Ngân sách Nhà nước và công tác điều hành Ngân sách Nhà nước năm 2017; những quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; các quy định về quản lý tài chính trong lĩnh vực Khoa học công nghệ; một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công do Bộ NN&PTNT quản lý (Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015).

 

Hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là đối với các CPO Lâm nghiệp, CPO Nông nghiệp, CPO Thủy lợi…là các đơn vị quản lý nhiều dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài do Bộ NN&PTNT chủ quản. Những nội dung thiết thực góp phần cung cấp các kiến thức quan trọng giúp các cán bộ nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm, chủ động trong quản lý tài chính và điều hành ngân sách (lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, hạch toán và quyết toán) đúng theo các quy định hiện hành đảm bảo việc giải ngân, quyết toán dự án hoàn thành các dự án đúng, đầy đủ và bảo đảm thời gian theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn theo chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thu Trang - CTV

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm