Thứ hai, 24/06/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Đại hội Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp: Đổi mới tạo động lực phát triển

Thứ hai, 10/04/2023 | 17:27 GMT+7

DALN Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 145/KH-CĐB ngày 26/9/2022 của Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; ngày 07/04/2023, Công đoàn Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2023-2028 tại số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Về dự Đại hội, về phía Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Vũ Thị Phương Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ; đồng chí Đỗ Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Q.Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Ban.


Đồng chí Vũ Văn Hưng - Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp khai mạc Đại hội

Những dấu ấn quan trọng
Những nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp luôn nêu cao tinh thần đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt qua thách thức hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 đề ra.

Theo đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động được quan tâm và nâng cao hơn, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống.

Cụ thể, công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn là một trong những nội dung được Ban Chấp hành Công đoàn Ban quan tâm hàng đầu, thường xuyên theo dõi chỉ đạo các Tổ công đoàn cơ sở thực hiện. Trong cả nhiệm kỳ, việc thực hiện các quy định của Nhà nước, chế độ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động luôn được đảm bảo, không để xảy ra trường hợp vi phạm, khiếu nại nào.


Đồng chí Phạm Vũ Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Ban báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi sâu sắc của đất nước trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhận thức, tư tưởng, nhu cầu và nguyện vọng của cán bộ công nhân viên cũng có những đổi thay đáng kể. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã được Công đoàn Ban coi trọng. Bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của Ban, Công đoàn đã tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn trong đơn vị hiểu rõ, hiểu đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành, trong đó có những chủ trương lớn đã được phổ biến rộng rãi, đạt hiệu quả cao như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Luật Công đoàn; Hiến Pháp; Chương trình tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp; Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Thực hiện vai trò tham gia quản lý, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Chính quyền để kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách về chế độ tiền lương, BHXH, BHYT. Tham gia biên soạn, xây dựng sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế của đơn vị, tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện các quy chế nhất là quy chế dân chủ cơ sở, quy chế nội bộ của đơn vị.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ban luôn phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Ban và các cơ quan trong Khu liên cơ 16 Thụy Khuê thực hiện các hoạt động như: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Ngày thứ bảy tình nguyên và ngày Chủ nhật xanh” hàng năm. Bên cạnh đó, Công đoàn Ban triển khai sâu rộng đến toàn thể công đoàn viên về thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan theo Phong trào thi đua "thực hiện văn hóa công sở” theo Công văn 103/CĐB ngày 03/9/2019 của Công đoàn Cơ quan Bộ. Thông qua đó điều chỉnh các hành vi giao tiếp, ứng xử; mối quan hệ giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tạo nên nét văn hóa công sở, tạo thành sợi dây kết nối, gắn kết các thành viên trong Ban với nhau, tạo sự đồng thuận giữa công đoàn viên trong cơ quan.

Công tác nữ công luôn được cấp uỷ Đảng cũng như Công đoàn Ban quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có nhiều nét mới cả về nội dung và hình thức. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 8/3 và 20/10 thu hút được đông đảo được đoàn viên nữ tham gia với các hình thức tọa đàm và cắm hoa nghệ thuật, tạo ra không khí vui tươi, sự đoàn kết, gắn bó, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong nữ cán bộ, công chức, viên chức người lao động khối cơ quan Bộ, qua đó giúp cán bộ nữ hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của công tác nữ trong thời kỳ mới, thực hiện chiến lược Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

Đổi mới toàn diện phát huy bản sắc riêng

Nhiệm kỳ 2023-2028 là nhiệm kỳ mà toàn Đảng toàn dân tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII. Bên cạnh đó, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, các khoản vay ODA ưu đãi giảm dần với nhiều điều kiện ràng buộc, do vậy việc tiếp cận xây dựng dự án vốn vay ODA Lâm nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Đứng trước những thuận lợi, khó khăn và thách thức trên, Công đoàn Ban cũng cần phải xác định, tìm ra những hướng đi mới, giải pháp đúng đắn và thiết thực để thay đổi mô hình, phương thức hoạt động gắn kết mọi nguồn lực và kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới để phù hợp với điều kiện thực tiễn như hiện nay.


Đồng chí Đỗ Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Q.Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại Đại hội


Đồng chí Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ đánh giá cao những kết quả Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, để vượt qua những khó khăn, thách thức và nắm bắt được những cơ hội mới trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch cho rằng Công đoàn Ban cần tiếp tục đổi mới toàn diện hơn nữa về hoạt động nhất là công tác đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhằm tạo ra động lực giúp cán bộ công nhân viên chức yên tâm nỗ lực, phát huy tinh thần sáng tạo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững được bản sắc riêng. Đồng chí Chủ tịch đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn Ban bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tốt với chính quyền và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, phát huy tinh thần sáng tạo, vận động đoàn viên công đoàn quyết tâm vượt qua thách thức hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu các đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, làm tốt hơn nữa công tác nữ công đặc biệt là công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức tổ chức công đoàn vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ mới, công đoàn Ban xác định rõ một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện nghiêm túc có hiệu quả bao gồm:

Tiếp tục phát huy tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động, chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách có lợi cho người lao động hơn so với quy định của pháp luật; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; Tổ chức các phong trào thi đua gắn chào mừng những ngày lễ lớn; Đẩy mạnh công tác nữ công, góp phần chăm lo, giúp đội ngũ nữ công chức, viên chức lao động trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp và xây dựng nguồn tài chính đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng Công đoàn Ban ngày càng vững mạnh trong tình hình mới.


Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới mới ra mắt Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp khóa IX nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 07 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đại hội cũng đã thống nhất bầu 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội khóa IX Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống đoàn kết đồng sức đồng lòng, ra sức rèn luyện về mọi mặt quyết tâm chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, của ngành Lâm nghiệp và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Một số hình ảnh Đại hội:
Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội


Với tinh thần thẳng thắn dân chủ, ý thức trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp tham luận tại Đại hội


Các đại biểu chúc mừng thành công của Ban Chấp hành Công đoàn Ban nhiệm kỳ 2019-2023
Xuân Kiệm
 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn