Thứ ba, 16/04/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Thứ sáu, 22/07/2022 | 13:26 GMT+7

DALN Sáng 21/7/2022, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội nghị kết nối 11.661 điểm cầu tại các Bộ, ngành, địa phương các cấp trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.


Toàn cảnh hội nghị

Trong hai ngày 21-22/7/2022, các đại biểu tham dự sẽ được nghe các các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, phân tích chuyên sâu các chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; cụ thể hóa Nghị quyết xây dựng thành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Điểm cầu Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tham gia hội nghị


Các đảng viên nghiêm túc học tập tiếp thu tinh thần các Nghị quyết


Điểm cầu Chi bộ số 2 tham gia học tập, nghiên cứu

Xác định được vai trò quan trọng đặc biệt của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp sẽ tiến hành xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết tới tất cả cán bộ đảng viên, giúp toàn thể đảng viên thấm nhuần những quan điểm mục tiêu, giải pháp, những vấn đề mới của 4 Nghị quyết, trên cơ sở đó làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Đảng bộ Ban và từng Chi bộ góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
Sơn Lâm

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn