Chủ Nhật, 21/04/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023

Thứ sáu, 13/01/2023 | 14:11 GMT+7

DALN Ngày 12/01/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Lê Thành Công - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Lương Nguyễn Quân - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Đỗ Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chủ trì hội nghị.


Đồng chí Đỗ Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp khai mạc hội nghị

Mặc dù trong năm 2022 có nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, công tác đảng của Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã có bước đổi mới và đạt được những kết quả nhất định, hoạt động của các Chi bộ, Đảng bộ từng bước đi vào nề nếp. Đảng bộ đã thực sự giữ vững và phát huy được vai trò lãnh đạo và hạt nhân chính trị; thường xuyên quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo đối với công tác đoàn thể quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động. Công tác phát triển đảng được quan tâm, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và chất lượng; nội bộ đoàn kết nhất trí, mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy và chính quyền luôn được coi trọng, quy chế dân chủ đã được chú ý thực hiện, cán bộ viên chức các dự án làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Đảng ủy, Lãnh đạo Ban đã bám sát nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương nơi có các địa bàn dự án thực hiện để đôn đốc, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: Hoàn thành các thủ tục và tổ chức khởi động 04 dự án mới; phê duyệt 02 dự án và trình nhà tài trợ cam kết 04 dự án; tích cực trao đổi với các nhà tài trợ để có nguồn hỗ trợ kịp thời cho một số đơn vị thuộc ngành Lâm nghiệp ở Trung ương và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của ngành; đảm bảo duy trì bộ máy và công ăn việc làm ổn định cho cán bộ viên chức và người lao động.

Đảng ủy đã chỉ đạo các dự án thuộc Ban trồng và phục hồi rừng mới các loại được 1.987 ha rừng, đạt 68% so với kế hoạch năm; chăm sóc rừng trồng gần 2.000 ha rừng, đạt 100% kế hoạch; Thực hiện tuần tra bảo vệ rừng tự nhiên là rừng đặc dụng và phòng hộ tại các thôn/bản với tổng diện tích trên 73.000 ha rừng, đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban đã chỉ đạo và phối hợp tốt với tập thể Lãnh đạo Ban trong việc tổ chức chỉ đạo các Chi ủy, các phòng chuyên môn, Công đoàn Ban, Chi đoàn Thanh niên và các dự án trong việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước như Hướng dẫn số 02-HD/BCSĐ ngày 18/02/2022 của Ban cán sự đảng Bộ; Hướng dẫn số 47-HD/ĐU ngày 15/4/2022 của Đảng uỷ Bộ về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 15/8/2022 của Đảng ủy Bộ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương do Đảng ủy Bộ tổ chức. Các văn bản chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên được Đảng ủy Ban kịp thời quán triệt và triển khai đến các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; phấn đấu có 100% đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký cá nhân về việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên và người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy Đảng và UBKT Đảng ủy nhằm ngăn chặn kịp thời, khắc phục những sai sót, lệch lạc khi triển khai nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền, phổ biến 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và kỷ luật đảng, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện và kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên và “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Đồng chí Lê Thành Công - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thành Công - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT thay mặt Đảng ủy Bộ biểu dương những thành tích Đảng ủy Ban đã thực hiện được trong năm 2022 về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban. Năm 2023, đồng chí Lê Thành Công đề nghị Đảng bộ Ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban góp phần thành công chung của Đảng ủy Bộ; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phù hợp với tình hình thực tế; quan tâm chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát để phòng ngừa từ sớm, từ xa những sai lệch của đảng viên; tiếp tục chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức thực hiện tốt chế độ dân chủ cơ sở.

Sơn Lâm

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn