Chủ Nhật, 21/04/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2015

Thứ tư, 21/01/2015 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 15/01/2015, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Quang Khải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đỗ Duy Hưng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT, các đồng chí Bí thư, Đảng viên của 4 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban.   

Đồng chí Trịnh Quang Khải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự nỗ lực phấn đấu của các Chi bộ, Ban chấp hành Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ viên chức khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm 2014, các dự án toàn Ban đã trồng được 27.269 ha rừng tập trung, đạt 109% so với kế hoạch năm, chăm sóc được 70.113 ha rừng trồng, đạt 100%, các chỉ tiêu khối lượng khác cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch và đang được tiếp tục triển khai theo tiến độ thời vụ. Cũng trong năm 2014, công tác giải ngân có nhiều bứt phá, các dự án toàn Ban đã nỗ lực giải ngân với tổng kinh phí 1.400 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch năm. Với những thành tích đạt được năm 2014, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã xuất sắc được nhận Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Trong năm 2014, Đảng ủy Ban đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ, Nghị quyết Trung ương VIII khóa XI cho các Chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên tham gia. Qua đó, các Công văn số 894-CV/BCS ngày 06/01/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức hoạt động nhân dịp tết Giáp Ngọ 2014; Kết luận số 132-KL/ĐUK ngày 01/4/2014 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương kết luận Hội thảo “Nâng cao chất lượng Chi bộ - Những vấn đề đặt ra”; Chỉ thị số 05-CT/ĐUK ngày 07/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương về việc phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, Đảng viên ở Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương… được quán triệt sâu rộng trong cán bộ Đảng viên, chuyển hóa thành những hành động tích cực nhằm xây dựng tổ chức Đảng, Chi bộ Đảng vững mạnh.

 

Đảng ủy Ban và các Chi bộ thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động, kịp thời tìm hiểu, lắng nghe ý kiến phản ánh của đảng viên và quần chúng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, viên chức và Đảng viên trong cơ quan, và có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để cán bộ, đảng viên ổn định tư tưởng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

 

Đảng bộ và các Chi bộ luôn không ngừng đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, Đảng viên, đặc biệt chú trọng chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đảng ủy Ban đã triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện học tập với những nội dung cụ thể theo từng tháng trong các buổi sinh hoạt Chi bộ. Ngoài ra , Đảng ủy Ban còn hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện “Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp”. Trên cơ sở đó giúp cán bộ đảng viên thấm nhuần sâu sắc các quan điểm của Đảng, tăng cường bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao những thành công của Đảng ủy Ban đạt được trong năm 2014; Đồng thời đề nghị Đảng ủy Ban cùng các Chi bộ trực thuộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2015 gắn với Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của ngành; làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đặc biệt là trong năm 2015 là năm đất nước tổ chức nhiều lễ kỷ niệm lớn.

 

Trong năm 2015, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp sẽ tập trung phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Luật, Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, cán bộ Đảng viên quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch năm 2015; tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức và đề cao trách nhiệm của Bí thư Chi bộ trong sinh hoạt Chi bộ; tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh  thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý, phát triển Đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp Ủy viên nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện đúng quy định công tác Đảng vụ của các Chi bộ cũng như Đảng ủy; tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng góp phần xây dựng Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh.

 

Các Chi bộ KfW7-JICA, Chi bộ Các dự án KfW không hoàn lại và PACSA2,

Chi bộ Văn Phòng vinh dự nhận giấy khen đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2014

 

Cũng trong hội nghị, 03 Chi bộ trực thuộc Ban là Chi bộ KfW7-JICA, Chi bộ Các dự án KfW không hoàn lại và PACSA2, Chi bộ Văn Phòng đã vinh dự được tặng giấy khen đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2014 và 10 Đảng viên được tặng giấy khen “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2014.

 

Với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ trong năm 2014, các dự án thuộc Ban đã đạt được những thành tích xuất sắc

– Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Chi bộ Văn phòng phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Trần Trung Hậu – Bí thư Chi bộ các dự án KfW không hoàn lại và PACSA2

nêu những mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2015

 

Đồng chí Phạm Quốc Chiến – Bí thư Chi bộ WB, ADB nêu một số thành tích đạt được trong năm 2014 của Chi bộ

 

Thực hiện sự chỉ đạo và lãnh đạo của Đảng bộ, BCH Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp luôn quan tâm chăm lo

đời sống cho cán bộ, Đảng viên của Ban - Đồng chí Phạm Thế Thắng, Ủy viên Thường vụ BCH Công đoàn Ban  khẳng định

 

Đoàn Thanh niên thường xuyên quan tâm, giáo dục bồi dưỡng và đề nghị xét kết nạp Đảng viên mới

là những thanh niên ưu tú  phục vụ công tác phát triển Đảng của Ban – 

Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu

 

Toàn cảnh hội nghị

Thu Trang – CTV

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn