Thứ bảy, 08/05/2021

Hội thảo nâng cao năng lực truyền thông Dự án FCPF-2: Truyền thông phải đi trước một bước

Thứ ba, 27/11/2018 | 00:00 GMT+7

DALN Trong hai ngày 21-22/11/2018, tại Hà Nội, Dự án "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2" (FCPF-2) đã tổ chức hội thảo Nâng cao năng lực truyền thông các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận đưa ra kế hoạch hoạt động truyền thông cho Dự án FCFP-2 năm 2019. Tham gia hội thảo có các cán bộ truyền thông Ban quản lý Dự án Trung ương và 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.   

 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc Dự án FCPF-2 phát biểu khai mạc hội thảo

 

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc Dự án FCPF-2 cho biết, công tác truyền thông đối với dự án FCPF-2 có vai trò rất quan trọng bởi các thông tin về REDD+ là những khái niệm còn rất mới với đa số các cơ quan, ban, ngành và những người dân tham gia. Công tác truyền thông bởi vậy luôn phải đi trước một bước để tuyên truyền những vấn đề mới đến với người dân, đồng thời phải đi sau để tổng kết, đánh giá đưa ra kinh nghiệm, chia sẻ bài học kinh nghiệm dự án tới các tỉnh khác của Việt Nam.

 

Dự án FCPF-2 sau 2 năm hoạt động đã đạt được nhiều thành tựu trong các hoạt động hỗ trợ các cơ quan Chính phủ xây dựng chính sách trong lĩnh vực Lâm nghiệp, hỗ trợ các tỉnh vùng dự án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, cập nhật kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP), thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình Giảm phát thải... đóng góp đắc lực vào việc chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam.

 

Đặc biệt trong công tác truyền thông, Dự án đã có nhiều hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, hiệu quả cho các bên liên quan cấp Trung ương và địa phương, các chủ rừng, ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp, các hộ gia đình, cộng đồng địa phương, dân tộc thiểu số về các nội dung chủ yếu về REDD+, Kế hoạch chia sẻ lợi ích (BSP), Hướng dẫn vận hành hợp tác quản lý rừng (ACMA), Các điều khoản chung và điều khoản thương mại trong Hợp đồng chi trả giảm phát thải (ERPA), Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2025 từng bước khuyến khích và thu hút các ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các chủ rừng tham gia vào dự án.

 

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo đều nhất trí quan điểm cần đẩy mạnh công tác truyền thông

trong thời gian tới của dự án cả về nội dung và hình thức

 

Tuy nhiên, theo bà Lê Vũ Khánh Hòa, Cán bộ truyền thông dự án tỉnh Quảng Bình, đối tượng truyền thông chủ yếu của dự án là người dân sống dựa vào rừng và có trình độ dân trí thấp trong khi các khái niệm về REDD+ là những khái niệm mới và trừu tượng nên việc tiếp cận và truyền thông còn nhiều khó khăn, đó là chưa kể đến nguồn lực tài chính không nhiều và trang thiết bị còn thiếu.

 

Ông Hà Minh Tâm - Phó Giám đốc FCPF-2 Thanh Hóa cho biết, vì chưa có tiền lệ cũng như chưa có các mô hình trình diễn nên người dân không có thói quen theo dõi những vấn đề về REDD+, bên cạnh đó phương pháp truyền thông tuy đã có sự tương tác nhưng hơn 90% đối tượng được truyền thông là dân tộc thiểu số nên việc tương tác với các đối tượng tuyên truyền còn nhiều khó khăn.

 

Tham gia thảo luận, các đại biểu đều có chung nhận định, để thực hiện được các mục tiêu dự án, công tác truyền thông phải được quan tâm đầu tư hơn nữa cả về nội dung và hình thức. Cụ thể, các đại biểu nhất trí phải có sự chỉ đạo và vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương trong việc triển thực hiện các hoạt động truyền thông, cần mở rộng, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, như: Sân khấu hóa theo chủ đề REDD+ giữa các thôn/bản trong xã, truyền thông bằng các công cụ trực quan, đào tạo cộng tác viên truyền thông cơ sở tại cộng đồng.

 

Để khắc phục khó khăn trong tiếp thu các nội dung về REDD+, nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, phù hợp từng đối tượng và từng giai đoạn, thông tin cần sát với các thói quen tập quán của người dân địa phương, cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở phải trau dồi kiến thức về lâm nghiệp, về BĐKH, REDD+ và giảm phát thải, có kỹ năng về thuyết trình, thúc đẩy tương tác giữa cán bộ với đối tượng truyền thông để mang lại hiệu quả cao nhất.

 

Bên cạnh đó, mạng lưới truyền thông Ban quản lý các cấp cần đầu tư trang thiết bị phù hợp, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động truyền thông đảm bảo thông tin mới được cấp nhật tới người dân nhanh chóng, hiệu quả để giúp người dân nâng cao hiểu biết và thực hiện đúng các quy định của Dự án.

 

Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Giám đốc Dự án FCFP-2 khẳng định

trong năm 2019 công tác truyền thông của Dự án FCPF sẽ tiếp tục được đẩy mạnh

 

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Giám đốc Dự án FCFP-2 cho biết, truyền thông là một trong những công cụ hữu ích, hiệu quả để tuyên truyền những thành công của Dự án. Trong năm 2019, công tác truyền thông dự án sẽ tiếp tục được chú trọng triển khai nhằm quảng bá những văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến những nội dung cơ chế chia sẻ lợi ích, Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (2019-2025). Chính vì vậy, hoạt động truyền thông cần được các Ban quản lý dự án địa phương gắn liền với cơ quan, tổ chức quản lý rừng, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện, nhằm thu hút những nguồn lực khác tại địa phương. Các địa phương cần xây dựng được những thông điệp tuyên truyền gắn với nội dung dự án để đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt nhất.

 

Hiện Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (2019-2025) thực hiện chi trả theo kết quả giảm phát thải khí nhà kính, đã được Quỹ đối tác Các-bon trong Lâm nghiệp (FCPF) thông qua tại cuộc họp các nước thành viên lần thứ 17 vào tháng 2/2018. Vì vậy, việc truyền thông cho các bên liên quan tham gia nhằm chuẩn bị trước khi chính thức đàm phán Hợp đồng chi trả giảm phát thải với bên nhận ủy thác của FCPF là Ngân hàng Thế giới đang được Dự án FCPF-2 triển khai tích cực.

Sơn Lâm

 


 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm