Thứ năm, 06/05/2021

Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp - Tăng cường phối hợp công tác giữa hai đơn vị thuộc Bộ

Thứ tư, 30/10/2013 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 01/11/2012, Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp đã chính thức được ký kết và đi vào thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên. Tham dự Lễ ký có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn.   

Ngày 01/11/2012, Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp đã chính thức được ký kết và đi vào thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên. Tham dự Lễ ký có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn.
 
 
Theo đánh giá của cả hai bên trong thời gian qua, việc phối hợp giữa hai đơn vị còn hạn chế chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi thông tin thông thường, chưa xứng tầm quan hệ đối tác của hai bên vốn là những đơn vị với đặc thù ngành có nhiều điểm chung tương đồng. Việc xây dựng quy chế phối hợp trên nguyên tắc chủ động, bảo đảm tính khách quan trong hoạt động của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật về quá trình phối hợp giải quyết công việc sẽ giúp cho những vấn đề trong phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam.
 
Việc Quy chế đi vào thực hiện được coi là một bước đi quan trọng để không ngừng nâng cao mối quan hệ trong phối hợp hoạt động công tác của hai đơn vị trong 9 lĩnh vực phối hợp công tác và một số vấn đề khác.Tới đây, những hoạt động chính cụ thể là: Xây dựng kế hoạch hàng năm, 3 năm và 5 năm; Xây dựng danh mục các chương trình, dự án ODA, các khoản vốn vay ưu đãi, các sáng kiến và hỗ trợ quốc tế cho ngành Lâm nghiệp; Chuẩn bị, thực hiện, theo dõi và giám sát chương trình, dự án; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến ngành lâm nghiệp; Nâng cao năng lực, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm phạm luật… Sẽ được hai bên cùng nhau tổ chức thực hiện theo điều kiện và chức năng nhiệm vụ của hai bên.
 
Là hai đơn vị thuộc Bộ đều có trách nhiệm về phát triển Lâm nghiệp và nông thôn, việc ký kết Quy chế phối hợp công tác này là một bước tiến mới trong việc tập trung nguồn lực và lợi thế của hai bên, góp phần mở ra cơ hội cùng phát triển, cùng nhau chung tay giải quyết những khó khăn, tồn tại hiện có để phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị tiến tới thực hiện thành công mục tiêu chung về chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2012.
 
Thu Trang – CTV

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm