Thứ bảy, 16/10/2021

Thống kê lượng truy cập WEBSITE tháng 02/2021

Thứ hai, 01/03/2021 | 08:44 GMT+7

DALN


TT

Đơn vị tính

Lượng truy cập website www.daln.gov.vn tháng 02/2021

Số liệu 31/01/2021

Số liệu 28/02/2021

Lượng truy cập trong kỳ

% (so với cùng kỳ tháng 01/2021)

1

Lượt truy cập

3,920,078

3,935,842

15,764

48.51%

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm