Thứ tư, 27/09/2023

* KHCT PB GD PL và TT, tiếp thị ch.sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* KHHĐ Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hao mòn, khấu hao TSCĐ  

* NĐ 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế  

Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ Thẩm định giá tài sản

Thứ ba, 26/10/2021 | 15:56 GMT+7

DALN Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (BQLDALN) có Quyết định số 1134/QĐ-DALN-TCKT ngày 26/10/2021 phê duyệt dự toán, thư mời và kế hoạch thực hiện dịch vụ Thẩm định giá tài sản thuộc Dự án Khôi phục và quản lý rừng bền vững tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên (KfW6). BQLDALN kính mời các đơn vị tham dự cung cấp dịch vụ Thẩm định giá tài sản với nội dung chính như dưới đây:

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP
HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN 


THƯ MỜI QUAN TÂM

 

            Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp kính mời các đơn vị tham dự cung cấp dịch vụ Thẩm định giá tài sản với nội dung chính như sau:

Mục đích: Cung cấp thông tin giá làm cơ sở xác định giá khởi điểm mỗi thiết bị tài sản thực tế còn lại để làm cơ sở thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

  1. Yêu cầu đối với đơn vị thực hiện:
  • Có chức năng thực hiện công tác thẩm định giá tài sản.
  • Có năng lực, nhân sự và kinh nghiệm thực hiện thẩm định giá tài sản (Có ít nhất 01 hợp đồng tương tự đã thực hiện).
  1. Yêu cầu sản phẩm đầu ra:
  • Cung cấp 03 bản chính Chứng thư thẩm định giá.
  • Thực hiện công tác thẩm định theo đúng trình tự qui định của pháp luật về thẩm định giá, bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực.
  1. Yêu cầu khác:
  • Thời gian thực hiện công việc: 01 ngày.
  • Thời gian nộp thư Quan tâm: Kể từ ngày thông báo đến 09h ngày 29/10/2021.

Quyết định số 1134/QĐ-DALN-TCKT ngày 26/10/2021 xin xem tại đây.

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn