Thứ sáu, 19/07/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Các Kế hoạch hành động REDD+ và báo cáo chuyên đề Hợp phần 2

Thứ hai, 14/12/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Theo yêu cầu của Chương trình hành động quốc gia về REDD+, tất cả các tỉnh có rừng đều phải xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh, dự án SNRM đã hỗ trợ các tỉnh xây dựng các Kế hoạch hành động REDD+ cho các tỉnh vùng dự án và Điện Biên là tỉnh đầu tiên xây dựng thành công Kế hoạch hành động REDD+ trong cả nước. Bên cạnh việc xây dựng Kế hoạch hành động REDD+, dự án SNRM còn hỗ trợ các tỉnh thực hiện một số hoạt động thí điểm và lập các báo cáo giám sát thực hiện, và báo cáo giám sát đánh giá các hoạt động thí điểm tại các tỉnh.   

 

 1. Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030
 2. Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030
 3. Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020
 4. Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020
 5. Báo cáo giám sát thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hòa Bình năm 2018
 6. Báo cáo giám sát thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Sơn La năm 2018
 7. Báo cáo giám sát thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Điện Biên năm 2018
 8. Báo cáo giám sát thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Lai Châu năm 2018
 9. Báo cáo đánh giá các hoạt động tiểu hợp phần thí điểm REDD+ tại Hòa Bình
 10. Báo cáo đánh giá các hoạt động tiểu hợp phần thí điểm REDD+ tại Sơn La
 11. Báo cáo đánh giá các hoạt động tiểu hợp phần thí điểm REDD+ tại Điện Biên
 12. Báo cáo đánh giá các hoạt động tiểu hợp phần thí điểm REDD+ tại Lai Châu
 13. Báo cáo giám sát và đánh giá các hoạt động thí điểm REDD+ tại Hòa Bình
 14. Báo cáo giám sát và đánh giá các hoạt động thí điểm REDD+ tại Sơn La
 15. Báo cáo giám sát và đánh giá các hoạt động thí điểm REDD+ tại Điện Biên
 16. Báo cáo giám sát và đánh giá các hoạt động thí điểm REDD+ tại Lai Châu

 

 

 


 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn