Thứ hai, 24/06/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Thứ năm, 13/07/2023 | 15:38 GMT+7

DALN Sáng ngày 12/7/2023, tại Hà Nội, Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc hoàn thành chương trình, mục tiêu yêu, cầu đề ra.

Đồng chí Đỗ Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy Ban và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thành Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban cùng toàn thể đảng viên của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban trình bày báo cáo

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Ban đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với cụ thể hóa chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Bộ Nông nghiệp và PTNT phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Tư tưởng của cán bộ đảng viên và người lao động ổn định, xác định được trách nhiệm bản thân, luôn đoàn kết phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham gia phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tiếp tục được đổi mới. Bên cạnh đó, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng được chú trọng thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Ban. Đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Ban.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Ban tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác năm 2023, hoàn thành các mục tiêu được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao thông qua các dự án Giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon; quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Tạo điều kiện cho 100% cán bộ đảng viên tham dự học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCH Trung ương; tiếp tục chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung và duy trì việc sinh hoạt chi bộ định kỳ và đột xuất với chất lượng và hiệu quả cao. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy Đảng nhằm ngăn chặn kịp thời, khắc phục những sai sót, lệch lạc khi triển khai nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đại biểu đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban đã tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Ban.


Đồng chí Phan Thành Công, Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Thành Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt khó của Đảng ủy Ban cùng toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2023. Để tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ Đảng ủy Ban đề ra và nhiệm vụ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên giao phó, đồng chí Phan Thành Công đề nghị Đảng ủy Ban cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ: (1) Đảng ủy Ban cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo toàn diện công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ban, cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức hiện có; (2) Tiếp tục kiên định, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban đã đề ra ; (3) Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Ban cần quan tâm đến 04 Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT đặc biệt là Nghị quyết 02-NQ/ĐU ngày 11/01/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT; (4) Đảng ủy Ban tiếp tục quan tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực Lâm nghiệp; (5) Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy, đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ đảm bảo chất lượng cho thế hệ kế cận của Đảng ủy Ban.


Đồng chí Đỗ Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy Ban phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy Ban khẳng định những kết quả, thành tích của Đảng bộ Ban đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 là rất quan trọng. Để thực hiện thành công mục tiêu, yêu cầu đề ra của 6 tháng cuối năm 2023 và nửa nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Đảng bộ Ban tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tư tưởng của đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của đảng viên; quán triệt sâu rộng và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Hai là, các chi bộ thực hiện nghiêm túc hoạt động sinh hoạt đảng với nhiều nội dung phong phú, đổi mới.

Ba là, thực hiện đúng quy định, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua hoạt động văn hóa thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho cán bộ đảng viên viên chức và người lao động, xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí trong cơ quan tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm là, tập trung thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đảng bộ, chi bộ đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Sáu là, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp ủy và chính quyền.

Bảy là, tập trung thực hiện tốt 04 Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Đồng chí Phan Thành Công, Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Hồng Vích

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Hồng Vích - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp. Đây là vinh dự và là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho những cá nhân có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng Đảng.

Sơn Lâm

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn