Thứ ba, 06/06/2023

* Kế hoạch công tác PB GD PL và TT, tiếp thị chính sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hướng dẫn QL, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ  

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRỒNG RỪNG DỰ ÁN WB3 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

Thứ năm, 28/11/2013 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 25/8/2011 tại Thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động cho vay trồng rừng Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) 8 tháng đầu năm 2011.   

 Dự án được thực hiện theo Hiệp định Tín dụng phát triển ký ngày 04/4/2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.
 
Tham dự Hội nghị có đại diện Ngân hàng Thế giới; Ban điều phối Dự án Trung ương; Ban Quản lý Dự án WB3 cấp tỉnh, huyện; các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo NHCSXH cấp tỉnh, huyện tại 04 tỉnh thực hiện dự án và đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn nghiệp vụ của NHCSXH.
 
Qua 06 năm NHCSXH triển khai thực hiện cho vay Dự án WB3 tại 04 tỉnh miền Trung, đến thời điểm 30/6/2011 tổng dư nợ đạt 301.160 triệu đồng và 13.465 hộ còn dư nợ. Dự án đã đem lại lợi ích to lớn về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Cụ thể, dự án đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đời sống cho nông dân; góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và hiệu quả. Gần 31 nghìn ha rừng được trồng giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống xói mòn, điều hòa nguồn nước, cải tạo môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần hạn chế được tình trạng biến đổi khí hậu trong những năm gần đây.
 
Sau khi nghe đại diện Ban quản lý dự án WB3 và NHCSXH báo cáo kết quả thực hiện dự án đến hết năm 2010, 06 tháng đầu năm 2011; ý kiến phát biểu của đại diện Ngân hàng Thế giới, của đại diện Lãnh đạo Ban quản lý dự án WB3 và tham luận của các đại biểu than dự Hội nghị, Phó Tổng giám đốc NHCSXH - Giám đốc Ban quản lý dự án WB3 NHCSXH có ý kiến chỉ đạo như sau:
         
- Về quy trình thủ tục cho vay
 
  Yêu cầu NHCSXH các tỉnh thực hiện dự án cần nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng các quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ cho vay tại Cẩm nang tín dụng Dự án WB3 và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Tổng giám đốc NHCSXH.
 
Để đảm bảo giao nhận hồ sơ giữa NHCSXH và Ban quản lý dự án, Ngân hàng nơi cho vay phải mở sổ giao nhận hồ sơ, mỗi lần giao nhận đều phải có chữ ký xác nhận của Bên giao và Bên nhận.
 
- Vấn đề vướng mắc
 
Một số hộ có nhu cầu dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đang lưu giữ trong kho của NHCSXH nơi cho vay) để làm thủ tục thế chấp tại cơ quan thẩm quyền để vay vốn bổ sung của dự án (có đảm bảo thế chấp tiền vay theo quy định).
 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ vay làm được thủ tục thế chấp tài sản cho khoản vay bổ sung để tiếp tục trồng và chăm sóc rừng, Giám đốc NHCSXH nơi cho vay có thể cử cán bộ có trách nhiệm nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cùng với hộ vay vốn làm thủ tục tại cơ quan giao dịch bảo đảm. Cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ này phải có giấy đề nghị nhận gấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được giám đốc NHCSXH nơi cho vay ký duyệt. Việt xuất, nhận, nhập và vận chuyển, bảo quản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này phải được đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định quản lý tiền và giấy tờ có giá. Việc xuất kho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này sau đó phải được nhập lại trong ngày làm việc. Giám đốc NHCSXH nơi cho vay phải chịu trách nhiệm về quyết định này.
 
 
- Về công tác quản lý nợ rủi ro
 
Hiện nay, cơ chế xử lý nợ rủi ro tại NHCSXH được thực hiện theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH về việc ban hành quy chế xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH, theo đó NHCSXH có trách nhiệm hướng dẫn hộ vay làm thủ tục xử lý nợ bị rủi ro theo nguyên nhân khách quan.
 
Đối với các khoản nợ bị rủi ro xảy ra trước khi Quyết định số 15/QĐ-HĐQT có hiệu lực thi hành nhưng chưa được xử lý nợ thì NHCSXH nơi cho vay cần phối hợp với Tổ công tác Dự án xã, Ban thực hiện Dự án huyện để xác định mức độ thiệt hại, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý rủi ro theo quy định, tạo điều kiện cho người vay khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
 
 
- Về công tác quản lý, khai thác rừng
 
  Nhằm hạn chế hỏa hoạn đối với diện tích rừng đã trồng và nâng cao hiệu quả kinh tế của Dự án, NHCSXH đề nghị Ban quản lý Dự án WB3 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với Ngân hàng Thế giới khẩn trương xây dựng đường lâm sinh và đường ranh cản lửa.
 
  Để đảm bảo quy trình khai thác rừng, NHCSXH sẽ phối hợp với Ban quản ly dự án WB3 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất quy trình, thủ tục khai thác rừng thuộc vùng dự án.
 
- Về công tác phối hợp giữa NHCSXH và Ban quản lý dự án các cấp
 
   NHCSXH và Ban quản lý dự án WB3 cùng cấp theo chức năng và nhiệm vụ tăng cường phối hợp để triển khai tốt kế hoạch trồng rừng của dự án.
   Định kỳ hai bên tổ chức trao đổi giao ban, trao đổi thông tin, giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án trên tinh thần hợp tác vì mục tiêu trồng rừng của dự án./.
 
 
Cẩm Vân - CTV

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn