Thứ bảy, 08/05/2021

Đạt kế hoạch đề ra 7 tháng đầu năm 2018

Thứ tư, 01/08/2018 | 00:00 GMT+7

DALN Chiều ngày 31/7/2018, tại Hà Nội, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 7 tháng đầu năm triển khai phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018.   

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp:

Tham gia hội nghị có Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các dự án và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức của Ban. Trưởng Ban Vũ Xuân Thôn và Chủ tịch Công Đoàn Ban Phạm Hồng Vích chủ trì, chỉ đạo hội nghị.

 

Trưởng Ban Vũ Xuân Thôn và Chủ tịch Công Đoàn Ban Phạm Hồng Vích chủ trì hội nghị

 

Ông Vũ Văn Hưng - Phó Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trình bày báo cáo tại hội nghị

 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 7 tháng đầu năm 2018, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng làm tiền đề cho việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

 

Cụ thể, Ban đã thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách của Ngành Lâm nghiệp, tập trung chỉ đạo các dự án thuộc Ban triển khai các hoạt động góp phần vào lộ trình Tái cơ cấu Ngành Lâm nghiệp như: Đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất, công tác thiết kế trồng rừng, chăm sóc rừng hiện có, khoanh nuôi tái sinh và quản lý bảo vệ rừng tự nhiên.

 

Các dự án thuộc Ban đã có những đóng góp rất lớn trong việc hỗ trợ các địa phương thực hiện tăng thu nhập cho người dân trồng rừng sản xuất hộ gia đình thông qua các hoạt động lâm sinh, hỗ trợ vay tín dụng ưu đãi giúp người dân phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh nhỏ, đồng thời xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, giúp các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu nông thôn mới.

 

Các dự án hỗ trợ kỹ thuật của Ban (ICMP, VFD, SNRM) đã hỗ trợ các Tổng cục, Cục, Vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số hoạt động chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, hạn chế xói lở, tác động tiêu cực của xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh. Các hoạt động xây dựng mô hình trồng lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đặt trọng tâm vào thu hút sự tham gia của lĩnh vực tư nhân vào chuỗi liên kết sản xuất đang cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực.

 

Tại Hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn, tồn tại như: Vốn đối ứng tại một số địa phương cấp chưa đủ so với kế hoạch làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện của các dự án. Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, các dự án của Ban đang thiếu vốn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên về Lâm nghiệp.

 

Thực hiện triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tập trung chỉ đạo các dự án hoàn thành chỉ tiêu trồng 474 ha rừng phòng hộ, chăm sóc 12.045 ha rừng, tỉa thưa 2.300 ha rừng Thông và Keo, khoanh nuôi tái sinh 19.408 ha rừng, quản lý bảo vệ 34.142 ha, quản lý rừng dựa vào cộng đồng khoảng 23.160 ha rừng tự nhiên; hỗ trợ kỹ thuật một số các hoạt động nghiên cứu thí điểm và chuẩn bị ban hành quy chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các bon rừng, rà soát thí điểm và chuẩn bị thể chế hóa hệ thống giám sát đánh giá thực hiện chính sách và thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng thông qua giao dịch điện tử, ngân hàng.

 

Tại hội nghị, các lãnh đạo Ban đã tiến hành đối thoại với cán bộ, công nhân viên chức trong toàn Ban về các vấn đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII rà soát sắp xếp lại cán bộ đang làm việc tại các dự án, phòng nghiệp vụ đảm bảo tinh gọn phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Vũ Xuân Thôn đề nghị, Ban cần tập trung cao tăng cường sự phối hợp giữa các dự án với các phòng chức năng, đẩy mạnh phối hợp với các địa phương, các Bộ ngành và nhà tài trợ để kịp thời xử lý tháo gỡ các khó khăn, triển khai nhanh chóng các kế hoạch các dự án. Trưởng Ban nhấn mạnh, muốn xây dựng thêm và đưa các dự án mới vào hoạt động, lãnh đạo và các cán bộ, công nhân viên chức toàn Ban cần nâng cao ý thức trách nhiệm, cố gắng làm tốt các dự án đang thực hiện và đẩy mạnh hoạt động của các tổ chuẩn bị dự án hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ NN&PTNT

quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

 

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức của Ban đã được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII. Báo cáo viên của hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày những nội dung quan trọng và những điểm mới của 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sơn Lâm

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm