Thứ bảy, 08/05/2021

Kiên quyết đóng cửa rừng

2014-03-17 00:00:00

Trước thực trạng đáng báo động đối với diện tích rừng tự nhiên, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước đã thực hiện một loạt các chỉ đạo cần thiết nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng một Đề án riêng đưa ra những phương án phù hợp về khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2013-2020.   

Tái cơ cấu Lâm nghiệp để tạo ra giá trị cao cho người trồng rừng

2013-12-19 00:00:00

Lâm nghiệp là lĩnh vực đầu tiên và duy nhất trong ngành Nông nghiệp hoàn thiện Đề án tái cơ cấu đến thời điểm này. Theo đó, Lâm nghiệp đang được kỳ vọng sẽ phát triển theo hướng bền vững và đem lại giá trị vật chất cho người trồng và bảo vệ rừng.   

Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam

2013-12-19 00:00:00

Ngày 8-9/8/2013, tại Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” do Thứ trưởng Hà Công Tuấn chủ trì Hội thảo.   

Rừng tự nhiên chịu sức ép từ nhu cầu sử dụng gỗ

2013-12-19 00:00:00

Việc trở thành một trong những cường quốc về chế biến, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ vừa là một tín hiệu đáng mừng nhưng cũng là một thách thức không nhỏ đối với sự phát triển bền vững của ngành gỗ Việt Nam, bởi ngành này hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu được nhập từ bên ngoài.   

Ngành lâm nghiệp và mục tiêu bền vững môi trường

2013-10-30 00:00:00

Duy trì và gia tăng độ che phủ của rừng được xác định là một hướng đi nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong chiến lược quốc gia. Từ năm 1995, độ che phủ rừng của Việt Nam đã có xu hướng phục hồi sau hàng thập kỷ suy giảm do chiến tranh và khai thác lâm sản phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.   

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG REDD+ QUỐC GIA

2013-10-30 00:00:00

Ngày 27 tháng 06 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” (gọi tắt là Chương trình REDD+) giai đoạn 2011 – 2020 theo Quyết định số 799/QĐ-TTg.   

Trồng rừng tràm – Biện pháp giảm lũ tích cực

2013-10-30 00:00:00

Là một hệ sinh thái đặc biệt, Tràm (Melaleuca sp.) là loài cây thân gỗ đặc trưng vốn phân bố tự nhiên và là loài cây trồng chính trên vùng đất phèn nặng, ngập nước theo mùa của vùng ĐBSCL.