Thứ bảy, 08/05/2021

VIDEO CLIP - Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 640.000 USD

2019-03-12 00:00:00

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức lễ ký hợp đồng viện trợ cho 8 dự án tại 8 địa phương của Việt Nam với tổng mức viện trợ là 640.000 đô la Mỹ. Đây là hoạt động trong chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản, nhằm mang lại lợi ích cho người dân địa phương tại Việt Nam.   

Dự án FCPF-2: Tuyển dụng Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P) - Mã gói thầu: IC-04

2017-11-29 00:00:00

Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) mời thầu tư vấn cá nhân "Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P)”, mã gói thầu: IC-04   

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

2016-09-13 00:00:00

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó có bốn vấn đề lớn như sau: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kiên quyết tinh giản công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu trách nhiệm; Tăng cường thanh tra, giám sát và Nghiêm cấm sử dụng rượu bia trong giờ nghỉ trưa.   

Thông báo kết luận giao ban tháng 02/2015

2015-03-03 00:00:00

Thông báo số 346/TB-DALN-TCHC ngày 03/03/2015 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về Ý kiến của Trưởng ban Vũ Xuân Thôn tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 02, định hướng một số nhiệm vụ tháng 03/2015   

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh PHÚ YÊN

2014-04-25 00:00:00

Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng phòng hộ trên đất trống nhằm từng bước phục hồi rừng trên vùng đồi núi ven biển ở tỉnh Phú Yên đã và đang là một nhu cầu khách quan và cấp bách, là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược môi trường ở vùng đồi núi ven biển, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu như hiện nay.