Thứ bảy, 02/12/2023

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117808-CS-CQS

2021-12-24 19:21:22

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (Mã gói thầu: VNCPMU-FMCRP-117808-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR)

Dự án SNRM2: Thông báo mời bày tỏ quan tâm "Nâng cấp và cải tiến Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng của Tổng cục Lâm nghiệp"

2021-09-06 16:18:16

Văn phòng Tư vấn Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường Quản lý Tài nguyên thiên nhiên bền vững do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (sau đây gọi là Dự án SNRM2) xin mời các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi là các đơn vị) gửi Thư bày tỏ quan tâm đến thực hiện hợp phần nâng cấp và cải tiến Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng của Tổng cục Lâm nghiệp.

Dự án KGCM: Thời gian, địa điếm phát hành Hồ sơ mời nộp đề xuất gói thầu "Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án" - (CPMU-KGCM-TV02)

2021-05-25 15:23:53

Ban quản lý dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau” (KGCM) Trung ương có Thông báo số 599/DALN-KGCM ngày 24/05/2021 về thời gian, địa điểm phát hành Hồ sơ mời nộp đề xuất (HSMNĐX) gói thầu "Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án" - (CPMU-KGCM-TV02).

Bán tín chỉ carbon từ dự án giảm suy thoái rừng

2021-04-29 14:25:51

Bản tin thời sự 23h ngày 28/04/2021 của VTV - Có thể giảm phát thải mỗi năm khoảng 437 tấn CO2, tương đương 150 triệu đồng. Đây là kết quả được công bố tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện thí điểm carbon rừng và hệ thống giám sát tích hợp trong khuôn khổ dự án do Ban QLDALN triển khai tại địa bàn 3 tỉnh miền núi Tây Nguyên.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117536-CS-CQS

2021-03-31 09:18:07

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán hoạt động đấu thầu và hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ dự án triển khai trong 03 năm (năm 2019, 2020, 2021) – (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117536-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR)

Thông báo kết quả đánh giá gói thầu Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án KGCM (CPMU-KGCM-TV02)

2021-02-22 15:47:51

Căn cứ Quyết định số 146/QD-DALN-KHKT ngày 19/02/2021 của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển và kết quả lựa chọn danh sách ngắn gói thầu Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án (Số hiệu gói thầu: CPMU-KGCM-TV02) thuộc dự án KGCM, ngày 22/02/2021 Ban quản lý dự án KGCM Trung ương ra Thông báo số 154/DALN-KGCM thông báo cụ thể như sau:

Thông báo dự định trao hợp đồng Gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117550-CS- QCBS thuộc Dự án FMCR

2021-02-04 11:19:43

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp ra Thông báo số 126/DALN-FMCR ngày 04/02/2021 về dự định trao hợp đồng Gói thầu Giám sát độc lập về tuân thủ các chính sách bảo đảm an toàn môi trường và xã hội toàn dự án (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117550-CS- QCBS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR).

Biên bản mở Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117550- CS-QCBS

2021-01-23 07:07:32

Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) gói thầu Giám sát độc lập về tuân thủ các chính sách bảo đảm an toàn môi trường và xã hội toàn dự án (VN-CPMU-FMCRP-117550- CS-QCBS) được bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2021 tại Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Ban quản lý dự án FMCR Trung ương, địa chỉ: Phòng 607, Ban quản lý dự án FMCR Trung ương, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Developed By @ GalaxyCloud.vn